En l’actualitat la junta directiva està composta pels següents membres:

President

Josep Maria Niubó – Promoció del 2003 (Ciències Polítiques)

Vicepresidenta

Meritxell Ramirez Ollé – Promoció del 2009 (Ciències Polítiques)

Secretari

Pablo Sasi – Promoció del 2009 (Sociologia)

Tresorera

 Irene Cussó – Promoció del 2009 (Sociologia)

Vocals

  • Marta Simó – Promoció del 2009 (Sociologia)
  • Alba Casas – Promoció del 2009 (Sociologia)
  • Jordi Gómez – (Ciències Polítiques)
  • Tanit Parada Tur – Promoció del 2009 (Ciències Polítiques)


Respecte l’estructura organitzativa, l’Associació està composta per dos òrgans de govern:

  • L’Assemblea General: és l’òrgan  de representació de l’Associació i està formada pel conjunt dels seus membres. Està presidida pel president/a de la Junta Directiva.  L’Assemblea es reuneix com a mínim un cop a l’any en sessió ordinària i excepcionalment en sessió extraordinària.
  • La Junta Directiva: és l’òrgan de govern i de màxima direcció de l’Associació. En l’actualitat està formada pel President, Vice-presidenta, Secretari, Tresorera i quatre vocals. En el primer any de constitució de l’Associació, la durada dels seus càrrecs és d’un any amb possibilitat de pròrroga. Per a més informació de la composició d’aquests òrgans, pots consultar l’apartat ‘normativa’.


Anuncis

Insereix aquí la teva adreça de correu electrònica per a rebre més informació de les nostres activitats.

Join 33 other followers

Anuncis

%d bloggers like this: